Произнасяне на „Л“

Мнението написано по- долу не е от специалист, лекар или логопед! Информацията е събрана от различни източници и има за цел да помогне на хора, решили да поправят произношението си. При правилно произнесеното „Л“ езикът се изнася напред и се докосва до предните зъби и горната част на небцето.  Произнасянето на „Л“ в ЛЯ, ЛЮ,ЛИ,ЛЕ…