Семейство, Взаимоотнишения и Всекидневие

Малките деца преживяват тяхния свят като среда на взаимоотношенията, и тези взаимоотнишения могат да повлияят върху много аспекти на тяхното развитие. За малките деца, света е пълен с преживявания.  Докато пораснат, семейните отношения докосват всички области на тяхното развитие – мислене , социално , емоционално, физическо, поведенчески, и морално. Добрите семейни взаимоотошения, които са стабилни…