13 признака, че сте влюбен

[ad#300×300] 1. Не спирате да мислите за даден човек. 2. Искате да прекарвате с него цели дни и нощи. 3. Безкрайно щастлив сте, но чувствате и безпокойство. 4. Говорите с приятелите си само за един и същи човек, преповтаряте дори истории.