Какво да предприемем при условия на икономическа криза?

 


В забързаното credit-squeeze-522549_1280ежедневие решенията, които взимаме са съобразени с моментното ни физическо, емоционално и финансово състояние, направили сме преценка и разчет за близките месеци или години, но в един миг се появяват изключителни обстоятелства. Икономическата криза е като грип, обърква всичките ни планове и ни кара да се чувстваме ужасно, дори и да ни подмине винаги имаме едно на ум и неизменно виждаме болни хора около нас. В последните години в България се наблюдава отдаване на изключително значение на материалното благосъстояние, появата на мобилните телефони, навлизането на стоки със световно известни имена, появата на все повече нови коли из улиците, предвещаваха нуждата от големи и необмислени кредити. Все повече хора проявяваха желание за луксозни стоки, нови коли и големи апартаменти.

😮     Взимането на кредит позволи на мнозина да се самозалъжат, че са променили социалното си положение. Като за начало е добре да направите преценка на финансовото си положение. В изминалите години всички бяха изкушени от “лесните” кредити, в началото се възползваха хората с високи доходи, които искаха да развият бизнеса си или хора с належащи финансови проблеми. Впоследствие летвата на платежоспособност падаше все повече и повече, докато накрая подведени от облагодетелстването на околните с нови коли и имоти, много хора повярваха, че това е начина да повишат социалното си положение. Тези хора направиха разчет на всички налични средства, подценявайки дори всекидневните си нужди, предвиждайки повишение в работата и евентуални странични бъдещи доходи, докато не настъпи настоящият момент, който изисква преоценка и реално и адекватно оценяване на финансовото положение.

 • 1. Преценете реалните си доходи, изключете всякакви евентуални бъдещи постъпления, изчислете реалните си месечни разходи и помислете за реални възможни постъпления.
 • 2. В случай че вие сте в стабилно финансово положение и считате че сте застраховани от неблагоприятните последствия, не е изключено да усетите последствията чрез ваши близки и приятели.
 • 3. Преценете работното си място, как би се отразило свиването на пазарите, обедняването на хората, високата конкуренция.
 • 4. Проведете разговор със семейството си, за да получите или дадете съвети.
 • 5. При планирани значителни разходи за незначителни придобивки направете необходимото за отлагането им.
 • 6. Помислете, кои от всекидневните си разходи може да свиете.
 • 7. Започнете със заделянето на поне 2-3 допълнителни вноски по кредитите си, в случай на изненадващи обстоятелства, така ще имате време да отреагирате адекватно и без да просрочвате кредитните си задължения.
 • 8. Не давайте пари на заем колкото и малък да е размерът, за колкото и кратко време да ви го искат.
 • 9. В случай, че имате налични пари помислете не как да ги изхарчите, а как да ги вложите.
 • 10. Наслаждавайте се максимално на това, което притежавате в момента и мислете как да го задържите.
 • 11. Ще започне да се забелязва все по- ясно, кои хора са реално богати и кои само демонстрират благосъстояние, не се опитвайте да се самоизтъкнете при създалите се обстоятелства, а изполсвайте момента за реална оценка.
 • 12. Четете внимателно икономическите анализи.
 • 13. Изгответе си резервен план за действие, за да сте подготвени в случай на необходимост.