Произнасяне на „Л“

Мнението написано по- долу не е от специалист, лекар или логопед!

Информацията е събрана от различни източници и има за цел да помогне на хора, решили да поправят произношението си. При правилно произнесеното „Л“ езикът се изнася напред и се докосва до предните зъби и горната част на небцето.  Произнасянето на „Л“ в ЛЯ, ЛЮ,ЛИ,ЛЕ би трябвало безпроблемно да се произнася по този начин. Затруднение създават ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЪ и Л в края на думата.

Произнасянето на „Л“ като „УЪ“ е неправилно. Би трябвало без проблем да се произнася:

лимон

лебед

лястовица

любима

лягам

Започването с произнасяне на избрани думи с „“Л“, по няколко пъти на ден е първата крачка към подобряване на произношението:

лале

лилав

обичал

отишъл

бал

лавица

лабилен

лабиринт

лавандула

лава

казал

солариум

сол

лов

ловджия

ловец

либерал

либералност

луга

луд

лудетина

лудост

лудо- младо

лудории

любил

лъжисвидетел

Упражнението с произнасяне на, възможно най- бързо и най- слято:

лрИйпти, лрАйпти, лрЕйпти, лрОйпти, лрЪйпти

Друго упражнение е при произнасяне надуми с „Л“ да се прехапва езика при произнасяне на буквата „Л“.

След 2 седмици би трябвало да се подобри произнасянето на думи със сричките ЛА и ЛУ.