Семейство, Взаимоотнишения и Всекидневие

Малките деца преживяват тяхния свят като среда на взаhomosexuality-81825_1280имоотношенията, и тези взаимоотнишения могат да повлияят върху много аспекти на тяхното развитие. За малките деца, света е пълен с преживявания. 

Докато пораснат, семейните отношения докосват всички области на тяхното развитие – мислене , социално , емоционално, физическо, поведенчески, и морално. Добрите семейни взаимоотошения, които са стабилни в ранните години помагат на децата да развият добро самочувствие , мотивация за учене и постижения в училище. В по-късен етап от живота им, те допринасят способността си да говорят вместо да се борят, знаят разликата между правилно и грешно, правят и запазват приятелства и поддържат добра роля в качеството си на член от семейството. Още повече, добрата семейна връзка може да подкрепя детето в това да яде и спи добре. Няколко неща които можеш да направиш за да допринесеш за добри семейни взаимоотношения: 

  • Намирайте време всеки ден за бъдете заедно със семейстlove-746678_1280вото
  • Помни да си говориш, споделяш и смееш когато прекарвате време заедно
  • да оставате сами заедно с детето си, за да споделяте идеи ида създадете връзка един с друг
  • Редовно да планирате забавни неща за цялото семейство

Включване на детето в ежедневния живот

Вашето дете има възможността да научи жизнени уроци от вас и семейството и да внедри важни навици с ваша помощ. Родителите и семейството подкрепя и моделира всекидневния свят и рутината на детето едновременно съзнателно и подсъзнтелно. Включвайки детето в ежедневните дейности , вие му предлагате възможността да допринесе за домакинството да съчетае и развие чувството за отговорност и постижение.

Няколко начина които да предприемете с цел да включите детето в ежедневните дейности са:

  • Да попитате децата да помогнат за създаването на семейните правила
  • Възлагане на детето си домакинска работа, като да изчисти масата след хранене или да помогне за измиване на чиниите

  • Да помолите детето да асистира в подготвянето на списъка с покупки и/или да сготвите вечеря заедно
  • Поканете детето си да помогне в сортирането на прането или сгъването и подреждането. Дори и най –  малките деца могат да изтръскват мокрото пране или ‚‘да помогнат‘‘ да слагат чистите дрехи на място.

family-775059_1280Включвайки детето да помогне с ежедневните дейности и рутина, по този начин давате възможността да бъдете заедно и да правите неща заедно.  Ще имате възможност наистина да изслушате какво има детето да каже и да фокусирате вашия отговор. Като по този начин ще можете да се включите в състоянието на вашето дете, независимо от неговите тревоги или идеи, и да укрепите взаимоотношенията ви чрез това споделяне и разбиране.

Питане на въпроси

Включвайки детето ви в ежедневните рутини, вие отваряте възможност за вас и вашето дете да обсъдите всяка една тема или въпроси в значими разговор.

baby-724894_1280

Когато се занимавате с ежедневните си  дейности заедно с детето си, може да си говори за това, с какво се занимаваш, защо го правиш, и как тя е значимо не само за Вас или на детето, но и за цялото семейство. Прекарвайки това време с детето си докато се занимавате с ежедневните си занимания позволява на детето мястото и времето да попита въпроси докато вниманието ви което е фокусирано изцяло върху него. Вашето дете ще се възползва от наблюденията и взаимодействията си  с вас, докато извършва ежедневните дейности, с смислени въпроси които да постави и адресира. Докато показвате на детето си как да извършва ежедневните задачки, по този начин го и окуражавате да разбере защо тези неща са нужди да бъдат направени. По този начин, подкрепяте детето си по начин да мисли по – дълбоко как да отговаря и поставя въпроси чисто и интелигентно. Докато децара са част от ежедневните задачки, можете да припомняте минали събития, да предскажете какво може да се случи в бъдеще, или да търсите информация свързана с рутината.

Взаимоотнопchild-862979_1280енията се изграждат чрез доверие и подкрепа и вашето дете започва да изгражда своите у дома. Чрез взаимно уважение, положителен и последователен времето, прекарано заедно, и участие в ежедневните задачки, вашето дете развива по-дълбоко разбиране на мястото си в рамките на семейната общност. Всички уменията които вашето дете  научава чрез тези  рутини у дома могат да бъдат използвани, когато отиде в по-широката общественост и изгражди връзки с други деца и възрастни.